ที่ เขตเทศบาล ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 20 19 17 56 87 14 4 0 105
2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 11 8 3 22 59 15 13 2 87
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 10 8 8 26 60 14 10 2 84
4 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 6 2 13 33 17 8 5 58
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 5 3 4 12 32 16 3 3 51
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 4 7 10 21 44 11 3 1 58
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 4 7 2 13 49 17 8 1 74
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 6 4 14 27 7 6 2 40
9 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 4 3 11 48 23 6 2 77
10 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 4 1 1 6 31 8 3 2 42
11 เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 2 3 8 36 12 10 2 58
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 3 1 2 6 24 10 8 6 42
13 เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2 4 5 11 28 21 8 5 57
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 2 4 3 9 22 12 7 5 41
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 2 3 5 10 37 10 5 0 52
16 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2 3 1 6 15 8 0 2 23
17 เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 2 1 5 29 11 4 4 44
18 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2 1 3 6 19 10 4 1 33
19 เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2 1 1 4 33 15 6 4 54
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2 1 0 3 20 15 12 4 47
21 เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 2 0 2 4 9 7 3 3 19
22 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2 0 1 3 21 16 6 2 43
23 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 0 1 3 21 10 9 2 40
24 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 2 1 4 27 11 9 2 47
25 เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 1 2 4 30 11 3 3 44
26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 1 0 2 3 25 19 13 4 57
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 1 0 0 1 9 13 3 8 25
28 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 0 0 1 9 10 7 3 26
29 เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 1 0 0 1 7 7 1 1 15
30 เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 1 0 0 1 5 0 1 0 6
31 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 0 0 1 4 2 2 5 8
32 เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 0 4 7 11 28 18 5 1 51
33 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 0 2 1 3 19 12 9 3 40
34 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0 1 0 1 22 16 11 4 49
35 เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0 1 0 1 9 6 1 2 16
36 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 0 1 0 1 7 7 2 2 16
37 เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
38 เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 0 1 0 1 3 8 4 3 15
39 เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 0 1 0 1 3 5 0 2 8
40 เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
41 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 0 0 1 1 12 12 8 6 32
42 เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 0 0 1 1 8 3 2 2 13
43 เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 0 0 1 1 7 6 2 3 15
44 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 0 0 1 1 7 5 7 2 19
45 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 0 0 1 1 7 0 1 1 8
46 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 0 0 1 1 6 10 8 3 24
47 เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0 0 1 1 5 4 4 1 13
48 เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 1 1 4 5 3 4 12
49 เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 1 1 4 2 1 1 7
50 เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 0 0 1 1 3 6 4 1 13
51 เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 0 0 1 1 3 2 2 2 7
52 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 12 13 7 3 32
53 เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0 0 11 6 5 3 22
54 เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 11 1 2 1 14
55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 9 10 7 3 26
56 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 8 4 2 3 14
57 เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 8 3 3 2 14
58 เทศบาลตำบลพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 7 12 3 4 22
59 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0 0 7 11 2 3 20
60 เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 7 4 3 2 14
61 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 7 2 3 4 12
62 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 0 0 0 0 6 10 10 3 26
63 เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 6 8 0 3 14
64 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 6 6 3 1 15
65 เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 6 5 2 4 13
66 เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0 0 6 4 5 1 15
67 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 0 0 0 0 6 2 3 1 11
68 เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 6 1 7 1 14
69 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0 0 6 1 1 1 8
70 เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 5 6 5 3 16
71 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0 0 0 0 5 5 7 6 17
72 เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 5 5 4 1 14
73 เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 5 5 2 3 12
74 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 5 4 2 1 11
75 เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 5 3 2 4 10
76 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 5 0 1 0 6
77 เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 4 7 3 2 14
78 เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 4 5 5 3 14
79 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 4 5 1 2 10
80 เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 4 4 3 2 11
81 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 4 4 0 2 8
82 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 4 3 6 1 13
83 เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 4 2 4 2 10
84 เทศบาลตำบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 4 2 1 3 7
85 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
86 เทศบาลตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 4 1 2 1 7
87 เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 4 1 0 3 5
88 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 3 10 3 4 16
89 เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 3 6 0 2 9
90 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 3 5 1 2 9
91 เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 0 0 0 0 3 4 2 3 9
92 เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 3 4 1 3 8
93 เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 3 4 0 2 7
94 เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 3 4 0 2 7
95 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0 0 3 3 3 2 9
96 เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 0 0 0 0 3 3 2 1 8
97 เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
98 เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 3 2 2 5 7
99 เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 0 0 0 0 3 1 5 3 9
100 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 3 1 5 3 9
101 เทศบาลตำบลนาดอกคำ จังหวัดเลย 0 0 0 0 3 1 1 2 5
102 อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
103 เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
104 เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
105 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 3 0 2 1 5
106 เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 3 0 2 1 5
107 เทศบาตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
108 เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 2 4 3 3 9
109 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 2 4 3 2 9
110 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 2 4 1 1 7
111 เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 2 3 2 4 7
112 เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 2 3 1 3 6
113 องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 0 0 0 0 2 3 1 2 6
114 เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 2 2 2 1 6
115 เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 0 0 0 0 2 2 1 2 5
116 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 2 2 0 2 4
117 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 2 2 0 2 4
118 เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
120 เทศบาลตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
121 เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 2 1 4 2 7
122 เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 0 0 0 0 2 1 2 2 5
123 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 2 1 2 0 5
124 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 2 1 1 2 4
125 เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 2 1 1 2 4
126 เทศบาลตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
127 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 2 1 1 1 4
128 เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 2 1 1 0 4
129 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 2 1 0 5 3
130 เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 2 0 4 3 6
132 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 2 0 1 1 3
133 เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 2 0 1 0 3
134 เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
135 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
136 เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 2 0 0 4 2
137 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
138 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 เทศบาลตำบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 เทศบาลตำบลบัวงาม จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 1 6 0 2 7
143 เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 1 4 1 3 6
144 เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 1 3 2 1 6
145 เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 0 0 0 0 1 2 2 7 5
146 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 1 2 1 2 4
147 เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 1 2 1 0 4
148 เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
149 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 1 1 1 1 3
150 เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0 0 0 0 1 1 0 3 2
151 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 1 0 4 2 5
154 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 1 0 1 2 2
155 เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
156 เทศบาลตำบลภูเรือ จังหวัดเลย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
157 เทศบาลตำบลตาลเลียน จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 0 4 2 1 6
159 เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 3 2 3 5
160 เทศบาลตำบลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
161 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 1 0 4 1
162 เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 2 1 2
163 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 เทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 107 107 106 320 1,421 801 464 330 2,686