หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 013 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-14.00
-
2 014 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 11
08.30-12.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 015 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-18.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 016 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 15
08.30-12.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 017 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-18.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 018 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 90
09.00-12.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 019 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 100
08.30-12.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 020 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 100
08.30-12.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 021 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 38
13.00-16.30 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 022 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 28
13.00-16.30 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 066 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-12.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 067 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
13 068 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
14 069 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
15 086 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 18
08.30-16.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
16 103 การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 25
08.30-16.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
17 104 การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 21
08.30-16.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
18 105 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 11
08.30-12.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
19 106 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-16.30 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.