หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 004 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 11 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
-
2 005 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
-
3 006 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
-
4 007 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 11 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 008 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 009 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 046 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 11 ก.ค. 2567 09.00 - 17.00
-
8 047 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 11 ก.ค. 2567 09.00 - 17.00
-
9 048 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
-
10 049 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 3, 4 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
-
11 050 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 051 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
13 052 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
14 053 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
15 070 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
-
16 071 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
-
17 072 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
-
18 073 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง อาคารไอยราสโมสร ห้อง อาคารไอยราสโมสร 11 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
19 074 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง อาคารไอยราสโมสร ห้อง อาคารไอยราสโมสร 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
20 075 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง อาคารไอยราสโมสร ห้อง อาคารไอยราสโมสร 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
21 081 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
-
22 082 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนอนุบาล 1 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.