หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 308 ถ.อุดร-หนองบัวลำภู ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000 นางจุฬารัตน์ ฤทธิพันธรักษ์ 17.405904301537305, 102.7665146242491 0818726324
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 64 ถนน ทหาร ตำบลหมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 นางจุฬารัตน์ ฤทธิพันธรักษ์ 17.397624758122504, 102.79432958209014 0818726324
3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) เลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านเหล่า - ดอนกลอย ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายกฤษดา โสภา และนายธนากร รัฐถาวร 17.452349, 102.930842 0897206819
4 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 154 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายศุภักดิ์ วรรณภักดิ์ และนายชัยมงคล ศรีนวล 17.3958,102.8099 0942814888/065925923
5 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ตําบล, 277/1-3 ประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 นางธนพร แก้วชารุณ และ นายอภิรักษ์ สรรพโส 17.40614663447112,102.80027016674988 0969536659/066156199
6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี นางธนพร แก้วชารุณ และ นายอภิรักษ์ สรรพโส 17.41023262569859, 102.78556286178555 0969536659/066156199
7 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี นางธนพร แก้วชารุณ และ นายอภิรักษ์ สรรพโส 17.411829639811224, 102.78635679558515 0969536659/066156199
8 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร หมู่ที่ 4 99 ถนน เลี่ยงเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 นายพิบูลย์ สิทธิมงคล 17.393608263297466, 102.82769372441985 0868629998
9 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 237/4 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 นายกฤษดา โสภา, นายธนากร รัฐถาวร 17.42566037862296,102.78732082842967 0810564617 , 0897206
10 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 นาายจักรพงษ์ วรรณขันธ์ และ นายสำราญ ราตรีหว่าง 17.4106057,102.7823548 0624166644/092997859
11 โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน 999 ถนน บุญยาหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง 41000 นายสุทัศน์ สมจิตร และ นายวชิรพล ปากอุตสาห์ 17.4196245,102.7431994 0872264947/083872632
12 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง 44/44 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 นายเสกสรรค์ คนไว 17.37815,102.76988 0892834994
13 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 เลขที่ 27 ถ.มุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 นายชูกิจ ผลทิพย์ 17.417895727193237, 102.78631752442033 0969785193
14 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 11 ถนน ประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 นางสาวอารีรัตน์ นุตะภิบาล 17.414381330574997, 102.79658082622021 0973026436
15 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ถนนธรรมเจดีย์ (หลังวัดโพธิสมภรณ์) เมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 นายวัฒนา สมจิตร 17.41072802933404, 102.77414519652088 0898411479
16 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 90 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นางธนพร แก้วชารุณ และ นายอภิรักษ์ สรรพโส 17.40757988497099, 102.80471190467027 0969536659/066156199
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ตำบล บ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 นายชูกิจ ผลทิพย์ 17.40173720161238, 102.7779800532552 0969785193

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.