หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 062 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 11 ก.ค. 2567 08.30
-
2 063 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 11 ก.ค. 2567 08.30
-
3 064 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 12 ก.ค. 2567 08.30
-
4 065 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 12 ก.ค. 2567 08.30
-
5 084 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 13 ก.ค. 2567 08.30
-


สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.