หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 038 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567 09.00
-
2 039 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 82

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 83 - 164
09.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 -29 แข่งวันที่ 11 ก.ค. 67 และลำดับที่ 30 - 57 แข่งวันที่ 12 ก.ค. 67
3 040 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 99

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 100 - 164
09.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 -18 แข่งวันที่ 11 ก.ค. 67 และลำดับที่ 19 - 36 แข่งวันที่ 12 ก.ค. 67
4 041 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 13 ก.ค. 2567 09.00
-
5 079 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 13 ก.ค. 2567 09.00
-


สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.