หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ เขต
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3 เทศบาลตำบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
4 เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
7 เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
8 เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
10 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
11 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น
12 เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
13 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น
14 เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น
15 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น
16 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
17 เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
18 เทศบาลตำบลโนนหัน จังหวัดขอนแก่น
19 เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น
20 เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
21 เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น
22 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
23 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง จังหวัดขอนแก่น
24 เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
25 เทศบาลตำบลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
26 เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
27 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า จังหวัดขอนแก่น
28 เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
29 เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
30 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
31 เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดขอนแก่น
32 เทศบาลตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
33 เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
35 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
36 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
37 เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
38 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
39 เทศบาตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม
40 เทศบาลตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม
41 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม
42 เทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม
43 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
44 เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
45 เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา
46 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา
47 เทศบาลตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา
48 เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา
49 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
50 เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา
51 เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
52 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
53 เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
54 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา
55 เทศบาลตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
56 เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
57 เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
59 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
60 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์
61 เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
62 เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
64 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
65 เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
66 เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
67 เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
68 เทศบาลตำบลพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
69 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม
70 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
71 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
72 เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร
73 เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
74 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
75 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
76 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
77 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร
78 เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร
79 เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
80 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
81 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
82 เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด
83 เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
84 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
85 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
86 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
87 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
88 เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย
89 เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย
90 เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย
91 เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย
92 เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย
93 เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย
94 เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย
95 เทศบาลตำบลนาดอกคำ จังหวัดเลย
96 เทศบาลตำบลภูเรือ จังหวัดเลย
97 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย
98 องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย
99 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
100 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
101 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
102 อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ
103 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
104 เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
105 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ
106 เทศบาลตำบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
107 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
108 เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
109 เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร
110 เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร
111 เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
112 เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
113 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
114 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
115 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
116 เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร
117 เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
118 เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
119 เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
120 เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
121 เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย
122 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย
123 เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
124 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
125 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จังหวัดหนองคาย
126 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย
127 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
128 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
129 เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู
130 เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
131 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู
132 เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู
133 เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู
134 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
135 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
136 เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
137 เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ
138 เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
139 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
140 เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
141 เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี
142 เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี
143 เทศบาลตำบลตาลเลียน จังหวัดอุดรธานี
144 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี
145 เทศบาลตำบลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
146 เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
147 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
148 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี
149 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี
150 เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี
151 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
152 เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
153 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
154 เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
155 เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
156 เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
157 เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
158 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
159 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
160 เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี
161 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
162 เทศบาลตำบลบัวงาม จังหวัดอุบลราชธานี
163 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี
164 เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ
165 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
166 เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
167 เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
168 เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
169 เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.