หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00
-
2 011 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00
-
3 012 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 09.00
-
4 023 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
-
5 024 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
-
6 025 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
-
7 026 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
-
8 027 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
-
9 028 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
-
10 029 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
-
11 030 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
-
12 031 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
-
13 054 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 3 ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
-
14 055 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00-17.00
-
15 056 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-17.00
-
16 057 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00-17.00
-
17 076 การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00
-
18 080 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมมุขมนตรี 12 ก.ค. 2567 09.00
-


สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.