หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 042 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 08.30-12.00
-
2 043 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 88

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 89 - 164
08.30-18.00 วันที่ 11 ก.ค. 67 ภาคเช้า ลำดับที่ 1-18 ภาคบ่าย ลำดับที่ 19-35 วันที่ 12 ก.ค. 67 ภาคเช้า ลำดับที่ 36-50 ภาคบ่าย ลำดับที่ 51-64
3 044 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00 วันที่ 12 ก.ค. 67 ภาคเช้า ลำดับที่ 1-19 ภาคบ่าย ลำดับที่ 20-39
4 045 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00 วันที่ 13 ก.ค. 67 ภาคเช้า ลำดับที่ 1-14 ภาคบ่าย ลำดับที่ 15-27
5 085 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00
-
6 097 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) อาคาร 100 ปี ชั้น 4 ห้อง ADM408 11 ก.ค. 2567 09.30-11.30
-
7 098 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4213 12 ก.ค. 2567 09.00-11.00
-
8 099 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4213 13 ก.ค. 2567 09.00-11.00
-
9 100 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) 11 ก.ค. 2567 08.30-16.30
-
10 101 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) 12 ก.ค. 2567 08.30-16.30
-
11 102 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) 13 ก.ค. 2567 08.30-16.30
-


สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.