หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 037 การประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 13 ก.ค. 2567 09.00
-
2 077 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โรงยิมบาสเก็ตบอล 11 ก.ค. 2567 09.00
-
3 087 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 17207 13 ก.ค. 2567 09.00
-
4 088 การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 17207 12 ก.ค. 2567 09.00
-
5 089 การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โรงยิมบาสเก็ตบอล 12 ก.ค. 2567 09.00
-
6 090 การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อาคารโดม 11 ก.ค. 2567 09.00
-
7 091 การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ก.ค. 2567 09.00
-
8 092 การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โรงยิมบาสเก็ตบอล 13 ก.ค. 2567 09.00
-


สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.