หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[ ทั้งหมด   เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี   ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า   โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์   โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)   โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า   โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง   เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง   สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ)   โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว)   ]

สรุปรายการแข่งขัน ณ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 11 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
2 005 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
3 006 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
4 046 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 11 ก.ค. 2567 09.00 - 17.00
5 047 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 11 ก.ค. 2567 09.00 - 17.00
6 048 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
7 049 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 3, 4 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
8 070 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
9 071 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
10 072 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
11 081 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.