หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[ ทั้งหมด   เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี   ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า   โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์   โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)   โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า   โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง   เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง   สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ)   โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว)   ]

สรุปรายการแข่งขัน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 023 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
2 024 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
3 025 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
4 026 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
5 027 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
6 028 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
7 029 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
8 030 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
9 031 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
10 054 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 3 ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
11 055 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00-17.00
12 056 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-17.00
13 057 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.